A verseny szakmai partnere a

A verseny szakmai partnere a Trade magazin

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat

1. A Szervező tiszteletben tartja az Ön személyes adatait. A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó a Szervező által szervezett Az év kereskedője verseny (a továbbiakban: „Verseny”) keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére. Személyes adatainak a Verseny keretében történő gyűjtéséért és felhasználásáért a Wonderduck Agency Zrt.-t (székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 31. fszt. 1.) felel, mint adatkezelő.

2. Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat nem vonatkozik személyes adatainak semmilyen, a jelen Versenyt nem érintő vonatkozó információra vagy kommunikációra.

3. A Verseny lebonyolítása céljából az érintettek (e körben az egyéni válallkozók) személyes adatait a lehető legkisebb körben gyűjtjük, úgy mint: egyéni vállalkozók esetén vezetéknév, keresztnév, e-mailcím, telefonszám, székhely cím, adószám, vállalkozói igazolvány száma, kapcsolattartók esetén vezetéknév, keresztnév, e-mailcím, telefonszám. Az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat kizárólag a következő célokból kezeljük és használjuk fel: A Verseny lebonyolítása, a nyertesek meghatározása, képviselőik értesítése, a nyertesek nevének a Szervező weboldalán és a MasterCard hivatalos Facebook oldalán történő közzététele, a nyertesek nyereményre való jogosultságának ellenőrzése, a nyeremény átadása.

4. A Versennyel kapcsolatban gyűjtött személyes adatokat harmadik személyek nem ismerhetik meg, kivéve a MasterCardot meg, akinek az adatok a fenti célokból átadásra kerülnek. Az adatok továbbá átadásra kerülhetnek a MasterCard nemzetközi leányvállalatainak a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, melyről Önt minden esetben előzetesen megfelelően tájékoztatjuk és kérjük hozzájárulását. Megtesszük a megfelelő technikai, szervezési és fizikai intézkedéseket a személyes adatok védelme érdekében, különösen az adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, megsemmisítése, véletlen elvesztése, jogosulatlan megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala, az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az azokkal való visszaélés, illetve az adatok feldolgozásának bármely más jogellenes formája ellen.

5. Személyes adatait kizárólag a fenti célok megvalósulásához szükséges ideig kezeljük, de legfeljebb az eredményhirdetés befejezését követő 60 napig, azaz 2017. november 30. napjáig.

6. Az érintettnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok helyesbítését, törlését, zárolását vagy visszavonja bármely hozzájárulását az alábbi elérhetőségeken: moy@wonderduck.hu vagy Wonderduck Agency Zrt. 1118 Budapest, Rétköz utca 31. fszt. 1.. Ezen kívül megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Ha úgy dönt, hogy a továbbiakban nem kívánja, hogy a MasterCard személyes adatait a jelen Versennyel kapcsolatban kezelje, vagy vissza szeretné vonni bármely hozzájárulását, kérésére a Versenyben való részvételét töröljük, személyes adatait az adatbázisban anonimizáljuk és az Önre (érintett) történő minden hivatkozást törlünk. Önnek joga van továbbá jogainak gyakorlása érdekében bírósághoz fordulni, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni a hatályos jogszabályokkal összhangban.

7. A Wonderduck Agency Zrt. által szervezett játékokhoz, versenyekhez, promóciókhoz kapcsolódó adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-85828/2015.

8. A Szervező és a MasterCard nem felel a Facebook adatkezelési gyakorlatáért, valamint az adatok felhasználási és továbbítási módjáért, és nincs is ráhatása ezekre. Ezért kérjük, hogy olvassa el a Facebook adatvédelmi szabályzatát, és ha nem ért egyet vele, ne vegyen részt a Versenyben.

9. A Versenyben való részvétellel Ön, mint érintett (amennyiben egyéni vállalkozó) hozzájárul ahhoz, hogy a fent felsorolt személyes adatait a jelen szabályzatban és Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint kezeljük.